Taking too long? Close loading screen.

Daire Tapunuza Kavuşun

DAİRE TAPUNUZA KAVUŞUN İMAR BARIŞI KAPSAMINDA SİZDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİN

İmar affı başvuruları 8 Haziran’da başladı. İmar affına başvurarak yapı kayıt belgesi alınan kimseler, söz konusu yapı yıkılana kadar dairelerinde abonelikleri(elektrik, su, doğalgaz) bağlayabilecek.

Aynı zamanda bu yapılar için varsa yıkım ve para cezalarından da vazgeçilecek. Peki, imar affında tapu verilecek mi? İmar affında tapu nasıl alınacak?

İmar affında tapu alınabiliyor. Bunun için şu yol izleniyor: Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

a) Yapı Kayıt Belgesi,

b)Yapıya Ait Proje,

Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

c) Yola Terki Yoktur Yazısı,

İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bina Veya Site Yönetim Planı,

Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

d) Zemin Tespit Tutanağı,

Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

e) Fazla Daireler Varsa Yapıya Ait Yeni Numaratajlar

f) her daire için dask poliçeleri

g) İlgili Vergi Dairesinden Yapının Bir Vergi Borcu Yoktur Yazısı

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır.

İmar barışı kanununa göre ilgili projeler ve zemin tespit raporları ile ilgili sorumluluk hukuken proje müelliflerindedir.

SİZDE İMAR BARIŞINDAN FAYDALANIN GAYRİMEKULÜNÜZÜN DEĞERİNE DEĞER KATIN.

BU SEBEPLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE UZMAN BİR PROJE MÜELLİFİ FİRME İLE ÇALIŞMALISINIZ. BİZLER GÖKLER İNŞAAT PROJE OLARAK, UZMAN KADRO VE EKİBİMİZLE TÜM KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİNİZİ TİTİZLİKLE VE HIZLICA YAPMAKTAYIZ.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.